Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland rummer enestående geologi, natur og kulturhistorie knyttet til istidslandskabet og medvirker til at skabe de bedst tænkelige rammer for lokalt forankret bæredygtig udvikling på tværs af hele området. Geoparken omfatter hele arealet af Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, en stor del af den vestlige Limfjord samt dele af Nordsøen ud til Jyske Rev – et samlet areal på 4.759 km2. Geopark Vestjylland er en af de største af de for tiden 183 UNESCO Globale Geoparker på verdensplan.

Gennem geoparkens område løber hovedopholdslinjen, som kan opleves tydeligt ved Bovbjerg klint, hvor isen stoppede i den sidste istid. Nord for linjen, er landskabet bakket og formet af de tykke ismasser. Da isen smeltede, løb smeltevandet henover området syd for hovedopholdslinjen, over smeltevandssletterne, der i dag er kendetegnet ved det flade landskab og den sandede jord.

Bag Geopark Vestjylland står Lemvig, Struer og Holstebro Kommune.

Se mere om Geopark Vestjylland på hjemmesiden www.geoparkvestjylland.dk og facebook: Geopark Vestjylland