Generationernes Plads

Street-legepladsen med leg og aktiviteter langs et asfalteret skaterforløb, kaldet “Mælkevejen”, blev skabt i samarbejde med borgerne i Bøvling og ved en workshop på Bøvling Friskole.

Mælkevejens stjerner og spor på asfalten leder hen til møde- og opholdsstedet midt i området og videre til en perlerække af faciliteter for alle generationer. Her er skateramper, parkour, karrusel, basketnet, boldmur, hoppepude, skak, petangue, sandkasse, bålplads og hundegård.

Alt beplantning er ”spiseligt” i form af frugttræer, bærbuske og krydderurter og til fri benyttelse.

Minimodel af Nissum Fjord

Fra Generationernes Plads er tilkoblet en grussti som leder til lavningen udformet som Nissum Fjord og videre til Aulaen, Sundhedshuset og Bøvling Hallen. Lavningen er et rekreativt vådområde, som også fungerer som opsamling for områdets regnvand. Fjordens mange små fjordhavne er markeret med platforme til at stå eller sidde på. I tørre perioder kan man klatre på sten tværs over fjorden og gå eller køre på mountainbike i landskabet rundt om fjorden.

Overskudsjorden fra lavningen er brugt til at forme landskabet omkring fjorden tilplantet med træer og planter, som er typiske for Nissum Fjord. Tættest på Tangsøgade er “Husby Klitplantage” med mindre bakker og fyrretræer, på langsiden af fjorden er tangen mod Vesterhavet med marehalm og indsejling til Thorsminde og ved Aulaen er Bøvling Bakkeø, den mindre indfjord og forbindelsen i mellem kaldet “Færgen” med en bro over.

Naturpark Nissum Fjord bruger området og Aulaen til formidling af Naturparken.