“Gåsen” – Naturparkcenter

Lemvig Kommune har overdraget den nedlagte skoles 450 kvadratmeter store aula, et stort skolebibliotek og skolekontorer til Naturpark Nissum Fjord. Det meget store smukke højloftede aula-rum skal indrettes med udstillinger, både permanente og skiftende.

Det gamle skolebibliotek skal omdannes multifunktionelt, så det kan fungere både som aktivitetsrum, foredragsrum og base for Nissum Fjord Netværket, frivillige og Borgerforeningens forskellige udvalg. Der er derudover ved at blive indrettet et stort depot til Naturparkens og Borgerforeningens driftsudstyr samt friluftsgrej-bankudlån. Kontorfaciliteterne skal deles mellem frivillige, studerende, forskere, praktikanter, borgere og Naturparkens sekretariat. Det er hensigten, at alle grupper mødes, er sammen om stedet og gensidigt kan inspirere hinanden med faglighed og lokalkendskab.

I indgangsområdet er der for områdefornyelsesmidler lavet et handicaptoilet og et mindre udstillingsområde, hvor der er offentlighed i dagtimerne på alle ugens dage. Den øvrige del af bygningen og udstillingen skal være bemandet i åbningstiden.

Aulaen er i sig selv en arkitektonisk oplevelse både ude og inde. Det er derfor hensigten at Naturparkcentret med udstillinger skal udnytte de i forvejen givne specielle og ideelle rammer, så de besøgende borgere og turister får de optimale besøgsoplevelser, samt at alle har lyst til at genbesøge centeret.

Indholdsmæssigt påtænkes der at sætte fokus på gæs og gæssenes årlige rejser. Gæssene er Naturparkens signaturdyr, og en række forskellige gåsearter kan på bestemte tider af året iagttages i kæmpestore flokke ude i Naturparken. En oplevelse, som de mennesker, der ved det, i mange år er kommet langvejsfra for at være en del af. Flere gåseforskere bakker op om idéen om et gåsecenter, et gåsested og en gåseudstilling, hvor fagfolk, lokale, studerende og turister kan mødes omkring oplevelser og forskning om gæssene i Naturpark Nissum Fjord. På sigt skal der udvikles konkret forskningsmidler til skoler og gymnasier. Naturparkcentret kan blive til ”International Goosecenter Bøvlingbjerg”.