Bøvling Sognearkiv

Foreningens og arkivets formål er at:

Indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Bøvling sogn, dets borger, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængeligheden, og at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Bøvling sogn.

Hvor ”bor” vi – Åbningstider
Bøvling Sognehistorisk Forening og Arkiv findes på adressen Fårevej 141, 7650 Bøvlingbjerg.

Arkivet har åben den første onsdag i hver måned fra 14:00 til 16:00 (dog ikke i juli måned).

Ønsker du, at komme på arkivet uden for denne åbningstid, er du velkommen til at ringe til en i bestyrelsen, for at få en aftale.

Støt foreningen
Ønsker du/i at blive medlem af foreningen kan der indbetales på konto Vestjysk Bank reg. nr. 7730 konto 4537259.
Husk at skriv navn ved indbetalingen.

Kontingent er 50 kr. for 1 medlem pr. år
For ægtepar er det 100 kr.

Bestyrelsen

Formand
Kasper Bjerre Nielsen, tlf. 42704242
arkiv7650@gmail.com

Næstformand
Erik Thomassen, tlf. 22914320
erik120854@yahoo.dk

Kasserer
Ingefred Pedersen, tlf. 97885441
ingefredoganders@gmail.com

Sekretær
Leo Sommer, tlf. 22355905
lsglv9@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Preben Stovby, tlf. 42557223
preben@stovby.dk

Arkiv leder
Gert Henriksen, tlf. 21444082
arkiv7650@gmail.com