Valgmenighedskirken i Bøvling

I selve Bøvling by nær forsamlingshuset ligger “Marie-kirken”, der oprindelig blev opført i 1875 som en ganske enkel bygning, men ved en gennemgribende ombygning omkring 1920 under tydelig påvirkning af Jens-Klints “Bygmesterskole” ændrede den helt karakter.

I sin nuværende skikkelse fremtræder den som en hvidtet korskirke med et ret lavt vesttårn.
Altermaleriet er udført i 1907 af Niels Skovgaard og forestiller “Den gode hyrde”.
I kirken hænger et maleri af pastor Jessen udført af maleren Niels Bjerre.

Kirken fik navnet Mariekirken efter sin grundplan, der har form som et Mariekors.

Bøvling valgmenighed er en del af Den danske Folkekirke, men i alle organisatoriske og økonomiske forhold er den ansvarlig for egne forhold. Valgmenigheden er ledet af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling.

Bøvling Valgmenighed bygger på N.F.S. Grundtvigs syn på menighed og folk.

Valgmenighedspræst
Marianne Nørgaard Gyldenkærne
Præstevangen 1
7650 Bøvlingbjerg
præst@boevlingvalgmenighed.dk
Tlf. 97885650

Klik på billedet for at læse mere