Anlægget

Anlægget blev etableret i 1937, efter at amtsvejen var blevet rettet op. Den kile, der herved fremkom, og som tilhørte Mads Jensen Anneberg Mølle, blev skænket til Borgerforeningen

Befrielsesstenen er rejst i 1948 af Borger- og Håndværkerforeningen i Bøvlingbjerg.

Teksten er:

5 MAJ 1945
END ER DER EN GUD
FOR OVEN DER RAADER
FOR DANMARKS SAG

Stenen som står i den nordlige del af anlægget er en Milesten UJ514. Den tidligere amtsvej Bækmarksbro – Rammedige gik indtil 1921 gennem det nuværende anlæg. Stenen står formentlig på sin oprindelige plads, 1 mil fra Bækmarksbro, men drejet 90 grader.