Foreningens og arkivets formål er at:

Indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billede og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Bøvling sogn, dets borger, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængeligheden, og at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Bøvling sogn.

 

Hvor ”bor” vi. Åbningstider

Bøvling Sognehistorisk Forening og Arkiv findes på adressen Fårevej 141 7650 Bøvlingbjerg.

Arkivet har åben den første tirsdag i hver måned fra 14:00 til 17:00 (dog ikke i juli måned)

Ønsker du, at komme på arkivet uden for denne åbningstid, er du velkommen til at ringe til en i bestyrelsen, for at få en aftale.

 

Bestyrelsen

Formand: Gert Henriksen                                              g@thgh.dk                                                                     21444082

Næstformand: Erik Thomassen                                    erik120854@yahoo.dk                                                22914320

Kasserer: Ingefred Pedersen                                         ingefredoganders@gmail.com                                  97885441

Sekretær: Christian Hansen                                           christian1@hansen.dk                                                21431409

Bestyrelsesmedlem: Carl Erik Thomassen                   cet@dlgtele.dk                                                             40276835

Bestyrelsesmedlem: Leo Sommer                                 lsglv9@gmail.com                                                       22355905

Bestyrelsesmedlem: Preben Stovby                               preben@stovby.dk                                                     42557223

 

Arkiv leder: Willy Gransgaard                                           gran-krog@mail.tele.dk                                             51743224

 

Støt foreningen

Ønsker du/i at blive medlem af foreningen kan der indbetales på konto.

Vestjysk Bank reg. nr. 7730 konto 4537259

Husk at skriv navn ved indbetalingen.

Kontingent er 50 kr. for 1 medlem pr. år

For ægtepar er det 100 kr.

 

gaard1cc